Houdbaarheid/Garantie

De gebruiksduur van de kousen is ongeveer 6 maanden per paar. Ik geef 3 maanden garantie op therapeutische functionaliteit. De pasvorm wordt gegarandeerd voor 1 maand na aflevering. Het advies is dan ook om uw nieuwe kousen direct na aflevering te gaan dragen.

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door normale slijtage, flebologische veranderingen of onzorgvuldig gebruik (scherpe nagels, eelt- randen, slijtage van het hielstuk door het lopen op slippers of zonder schoenen).

Na een eerste paar, als uw benen dunner zijn geworden, kan een controlemeting plaatsvinden. Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden eerst 1 paar en na 3 maanden 2 paar kousen. Andere verzekeraars geven direct 2 paar of een maximale vergoeding. Vraag uw verzekeraar naar de voorwaarden.

Als u een klacht heeft, meldt u dat a.u.b. aan mij. Bij een officiële klacht stuur ik u binnen 5 werkdagen een klachten- formulier, die u ingevuld retourneert. Ik zal proberen om het op te lossen. Is dit niet naar uw tevredenheid, dan gaat de klacht naar de klachtencommissie van de Vatek. Deze kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Indien 1 van de
2 partijen het niet eens is met de uitspraak, kan de casus binnen 6 weken schriftelijk aangemeld worden
bij de geschillencommissie van de SEMH.
Ik ben erkend leverancier van SEMH, en wordt ieder jaar getoetst op functioneren. www.semh.info

Patientenverenigingen

Vereniging voor vaatpatiënten (VVVP)
ma – vr 9.00 – 13.00

Tel: 0900 3000 300 www.vvvp.nl

Lymfe en lipoedeem patiënten
Tel: 033 247 14 65 E-mail: info@lymfoedeem.nl
www.lymfoedeem.nl

Trombose informatie
Tel: 071 561 77 17
E-mail: tsn@trombosestichting.nl
www.trombosestichting.nl